Dailės studija

 

TĖVAMS APIE MŪSŲ NUOSTATAS

DAILĖS STUDIJOS ROGRAMOS TIKSLAI

* Ugdyti  intuityvų supančio pasaulio įvairovės suvokimą.

* Puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą.

* Formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius.

* Suteikti pradines elementariąsias dailės žinias apie pagrindines dailės šakas.

* Formuoti pradinius dailės techninius įgūdžius dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis.

* Žaidybine forma supažindinti su pagrindiniais vizualios raiškos elementais ir būdais.

DAILĖS STUDIJOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI IR SIEKTINI REZULTATAI

Formuoti vizualinio komunikavimo gebėjimus.

Plėsti savo vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti praktiniam idėjų vaizdavimui.

Skatinti vystytis erdviniam ir estetiniam suvokimui.

Padėti realizuoti bendrajame ugdyme įgytus gebėjimus.

DAILĖS STUDIJOS INTEGRACINIAI RYŠIAI

Padėti vaikams ugdyti dailės kūrinio suvokimo pradmenis.

Skatinti domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais.

Ugdyti savarankiškai mąstančią, kūrybingą ir iniciatyvią asmenybę, gebančią sąmoningai ir tikslingai pasirinkti dailės raiškos būdus bei priemones.

Dailės užsiėmimai - tai pažinimo, bendravimo, dvasinės raiškos ir kūrybinio mąstymo, vaizduotės, estetinio skonio ir poreikių ugdymo priemonė.

KITI DAILĖS BŪRELIAI

Dailės pamokos

www.rytasjurgelis.lt

Piešimas, tapyba

www.sviesokaita.lt

Dailės būrelis, menai

http://www.vaikolaikas.lt/miestai/vilniuje/dailes-burelis

Lakštingala

http://www.klubaslakstingala.vilnius.lm.lt/bureliai.html

Garsas ir spalva

http://www.garsasirspalva.lt/index.html

Smaragdo miestas

www.smaragdomiestas.lt

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla

www.dailesmokykla.lt

Taikomosios dailės būrelis

www.dangesstiklas.lt

NUORODOS

VAIKO PIEŠINIAI: AR GALIMA IŠ JŲ KĄ NORS SUŽINOTI?

KAIP JŪSŲ VAIKAS PIEŠIA MEDĮ?

Previous page: KĄ MES VEIKIAME?  Next page: ČIA ĮDOMU...